Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. 
Sluit u ook aan bij NVR Banden
 en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie.

 

  • Netwerken
  • Kennisoverdracht
  • Promotie
  • Lobby & Belangenbehartiging

Informatie

 

Ga naar: 

 

 
 

 

 

 

MVO Nederland en De Groene Zaak gaan samen

MVO Nederland en De Groene Zaak bundelen de krachten om de omslag naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie sneller te realiseren, met als basis de Sustainable Development Goals (SDG's). Door het samengaan van de twee organisaties worden 2.500 duurzame ondernemers in één krachtig netwerk verbonden. Middels het matchen van vraag en aanbod en het wegnemen van barrières in onder andere wetgeving speelt de nieuwe combinatie een stuwende rol in de transitie naar een duurzame economie.

"Met het samengaan van MVO Nederland en De Groene Zaak stappen we in een volgende fase. We willen onze netwerken en alle opgedane kennis en kunde bij elkaar brengen en samen een brede en sterke beweging vormen van ondernemers die gaan voor duurzaam succes. Duurzaam ondernemen staat op doorbreken. Steeds meer ondernemingen hebben duurzaamheid in de kern van het businessmodel", zegt Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. "Het momentum is nog nooit zo groot geweest. De grote uitdagingen van deze tijd vragen leiderschap van het bedrijfsleven. Onze 2.500 partners werken aan concrete veranderingen zodat we ook in de toekomst kunnen beschikken over voedsel, energie, water en grondstoffen."

Samenwerking is nodig
Drijfveer is een gedeeld gevoel van urgentie, bijvoorbeeld over het klimaat, en de kansen van duurzaam ondernemen voor de toekomst, zowel voor de economie, de samenleving als het milieu. Marjolein Demmers, directeur van De Groene Zaak: "In 2016 zijn er ambitieuze doelen vastgesteld voor een duurzame energievoorziening en een circulaire economie. Ondernemers zijn aan de slag om innovaties en oplossingen in de praktijk te brengen. Daarbij zijn zij gebaat bij spelregels die de businesscase voor verandering versterken. We verbinden ondernemers, de wetenschap én de overheid, om samen de omslag te versnellen."

Proces van krachtenbundeling
Eind juni 2017 hebben beide organisaties een formeel besluit genomen over de samenwerking. In de komende maanden wordt deze concreet uitgewerkt. De intentie is om per 1 januari 2018 de organisaties volledig te integreren. In de praktijk werken MVO Nederland en De Groene Zaak nu al intensief samen. Zij nodigen ondernemers met ambities op het gebied van duurzaam ondernemen van harte uit om zich aan te
sluiten.

 


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 418
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NVR

Tel: 070 - 444 06 90

E-mail

 

Rubber Industrie

 

BEKIJK DE ARBOCATALOGUS


© NVR Sectie Banden 2024