Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. 
Sluit u ook aan bij NVR Banden
 en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie.

 

 • Netwerken
 • Kennisoverdracht
 • Promotie
 • Lobby & Belangenbehartiging

Informatie

 

Ga naar: 

 

 
 

 

 

 

Profiel

Ongeveer 25 bedrijven zijn lid van de Technische Rubberartikelen. Deze bedrijven produceren rubber producten en/of rubber compounds en vertegenwoordigen ongeveer 90% van de omzet in rubber producten die in Nederland worden gefabriceerd. De producten variëren van relatief grote producten, zoals profielen, transportbanden, blokken voor brugoplegging, slangen, medische apparatuur, auto onderdelen, dakbedekking, autobanden en schokdempers tot relatief kleine producten, zoals onderdelen voor kantoormachines. Van de productie wordt meer dan de helft geëxporteerd, bijvoorbeeld producten bestemd voor de automobiel- en machineindustrie, de grond-, weg- en waterbouw, de bouwsector en de mijnbouw.

Onderwerpen die binnen de TRA worden behandeld:

 • Ontwikkelingen op de rubbermarkt en economische belangenbehartiging;
 • (Inter-)nationale arbeidsomstandigheden-, milieu- en stoffenregelgeving;
 • Recycling en afvalverwijdering van rubberartikelen;
 • Opleiding en scholing; arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
 • Normalisatie, certificeringsregelingen; en testmethoden;
 • Kwaliteitssystemen en andere managementsystemen;
 • Leveringsprogramma en leveringsvoorwaarden;
 • Ontwikkeling van (digitale) instrumenten als Risicoinventarisatie en –Evaluatie (RI&E), Kennissysteem Gevaarlijke Stoffen, voorspelmodel grondstofprijzen.


Maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt, naast typisch bedrijfsmatige zaken als omzet en verkoop, een belangrijk onderdeel van het beleid van de TRA. De ondernemingen aangesloten bij de TRA hebben met de overheid een aantal convenanten afgesloten waarmee zij invulling geven aan deze verantwoordelijkheid:

 • Arbo-convenant; doel: verbetering arbeidsomstandigheden in de rubberindustrie;
 • KWS2000; doel: reduceren emissies van vluchtige organische stoffen (VOS);
 • MeerJarenAfspraak verbetering energie-efficiency (MJA); doel: besparing energie;
 • Convenant Integrale Milieutaakstelling (IMT); doel: lagere algehele milieubelasting.
 • Actieplan in het kader van VASt (versterking arbeidsomstandighedenbeleid stoffen)


Om elkaars ervaringen te kunnen benutten, vindt er binnen de TRA regelmatig uitwisseling van ervaringen, kennis en kunde plaats. Daarvoor kent de TRA de volgende vergaderingen:

 • Algemene ledenvergadering;
 • Werkgroep Arbo & Milieu;
 • Werkgroep Grondstoffen.

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 418
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NVR

Tel: 070 - 444 06 90

E-mail

 

Rubber Industrie

 

BEKIJK DE ARBOCATALOGUS


© NVR Sectie Banden 2024